Община Хитрино

Здравеопазване

  • 5 индивидуални медицински практики
  • 5 индивидуални стоматологични практики
  • 4 училищни здравни кабинета

Екология и околна среда

Община Хитрино е екологично чист район. На територията й няма големи замърсители на околната среда. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.