Община Хитрино

Община Хитрино

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Хитрино (2011 – 2016 г.)