Община Хитрино

Община Хитрино

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0094-C0001 „Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот”

Информационна среща вж.obyava inform. sreshta.docinform. sreshta 22.01.2013.jpg

Обява за кандидат-потребители вж.obyava za kandidat potrebiteli.doc

Заявление от кандидат-потребители вж.zayavlenie potrebiteli.doc

Обява за подбор на персонал вж.obyava upravitel.docobyava DPom i DSan.doc

Заявление персонал вж.zayavlenie personal.doc

Декларация по КТ вж.declaracia.doc