Община Хитрино

СЪОБЩЕНИЕ

От 25 май до 10 юни 2021г. започва втора кампания за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 10 юни кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Хитрино. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайтовете на общините.

          В община Хитрино ще бъдат назначени около 30 преброители и контрольори.

Подходящи са хора, които имат средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, студенти, които да са комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

 

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

Необходими документи: автобиография , заявление

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември 2020 г., включително.

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Хитрино. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

          В община Хитрино ще бъдат назначени около 30 преброители и контрольори.

Подходящи са хора, които имат средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, студенти, които да са комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

 

необходими документи: автобиография , критерии за подбор , заявление