Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Осигуряване на привлекателна образователна инфраструктура, чрез основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00940 от 04.12.2017 г.

Кратко описание на проекта: За топлоизолиране на сградата се предвижда изграждането на цялостна топлоизолационна система. Вътре на етажите се предвижда цялостно шпакловане и боядисване на стените и таваните, ремонтиране и лакиране на съществуващ естествен паркет, подмяна на съществуващите металните парапети с нови. Проекта предвижда и оборудване на всички стаи, подмяна на дограма – там където е необходимо (по спецификация), подмяна на стъклопакета на външните врати с алуминиев профил и прекъснат термомост, както и подмяна на стъклопакета на външната дограма – с двоен стъклопакет 24мм – 4мм. Предвижда се и подмяната на компрометираните дървени части на покрива, подмяна на керамичните керемиди и полагане на хидроизолация на покривната конструкция. Подмяна на отводнителната система на покрива. Предвижда се изпълнение на подемна платформа в стълбищната клетка за достъп. На първия и втория етаж е преустроено по едно санитарно помещение за хора в неравностойно положение. На североизточния вход се предвижда бетонова рампа с наклон от 7,14%.

Цел на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на модерна, здравословна, функционална и привлекателна образователна инфраструктура, чрез извършването на основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, Община Хитрино.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта: Извършване на основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино

Доставката и монтаж на оборудване и обзавеждане

Изработване на технически/ работен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

 

Обща стойност на проекта: 506 453,79 лв.