Община Хитрино

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Наименование на проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“

Номер на договора: 27/07/2/0/00938 от 21.03.2018 г.

Кратко описание на проекта: Върху рехабилитираната асфалтова зона ще бъде разчертана площадка за безопасност на движението.Южно от тях е развит спортен комплекс със зона за фитнес, лекоатлетическа писта, голям футболен терен и трибуни за зрители. Футболният терен с размери 40/80 м е ориентиран изток/запад и е решен изцяло с естествена трева. Трибуните за зрители, разположени южно от спорния терен представляват стоманобетонна конструкция с възможност за ползване от 262 зрители. Реновираните и новопроектираните пешеходните алеи са решени с армирана настилка от щампован бетон с дебелина 10см. В дворното пространство ще бъдат разположени 11 пейки с облегалка и подлакътници, 4 пейки без облегалки и подлакътници и 25 кошчета за смет. За създаване на завършена среда се предвижда обновяването на съществуващата ограда и изграждането на енергоспестяваща осветителна инсталация.

Цел на проекта: Проектът има за цел цялостното обновяване и благоустрояване на прилежащите площи към сградата на СОУ „Д-р Петър Берон“, село Хитрино и създаването на завършена среда за провеждане на учебните занимания, игри, спорт и отдих на открито.

Период на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Община Хитрино

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз

Дейности по проекта:

Изпълнение на ремонтни дейности и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино

Доставката и монтаж на оборудване и обзавеждане

Изработване на технически инвестиционен проект

Подготовка и окомплектоване на проектно предложение

Управление и отчитане на проект

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи

 

Обща стойност на проекта: 755 219,69 лв.

Стойност на финансовата помощ: 557 751,10 лв.