Община Хитрино

Местни данъци и такса за битови отпадъци

Наредба за местните данъци

Кодове за вид плащане към банковата сметка

Актуални такси и цени на услуги

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Образци на документи:

Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък на недвижимите имоти

Декларация по чл.17 от ЗМДТ – недвижими имоти

Декларация по чл.32 от ЗМДТ – наследства

Декларация по чл.49 от ЗМДТ – придобиване на имущество

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Искане за издаване на документи

Искане за прихващане или възстановяване

Молба за данъчна оценка

Молба-декларация за такса смет според количеството

Уведомление за продадени, унищожени и откраднати превозни средства

Молба – Декларация за освобождаване от Такса Смет.doc

План-сметка за ТБО и приемане на ТБО за 2020 г. ( 12.11.2019 )

За въпроси и информация: тел. 05341 2398 вътр.223

електронна поща: mdt-hitrino@abv.bg