Община Хитрино

Община Хитрино

Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.

fpzalns_27-11-00

………………………………

На 28.03.2023 г. (вторник) от 17:00 ч., в Народно читалище с. Хитрино  ще се проведе обучение на членовете на СИК в общината. 

……………………………….

Материали на ЦИК, разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването и възможностите за гласуване – с хартиена бюлетина или машина. Виж тук

–––––––––

Заповед за поставяне на агитационни материали: агитaционни материали

______________________________________

Консултации при кмета на община Хитрино за определяне на съставите на СИК.

Консултация СИК_Хитрино

–––––––––

Линк към сайта на ЦИК: www.cik.bg/bg/ns02.04.2023

r1583-pril Hronograma izbori NS 02042023

ЗАПОВЕД № РД-43 2023Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СИК

ЗАПОВЕД № 44 2023Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯВЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

За избирателите:

Предварителен ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 /община Хитрино/: fspns_27-11-00-000

Предварителен ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. /с. Иглика и  с. Становец/:  fspnsf_27-11-00-000

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Срок: 18.03.2023 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

Срок: 18.03.2023 г.