Община Хитрино

БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН

Роден на 23.11.1963 г.

Образование – висше магистър.