Община Хитрино

Община Хитрино

8:00 ч. – 17:00 ч.

9780, с.Хитрино,

ул.”Възраждане” №45

тел.: 05341 2250

факс: 05341 2120