Община Хитрино

Кмет на община – вторник от 14.00 до 16.00 часа.

 

Главен архитект – петък от 9.00 до 16.00 часа.