Община Хитрино

Община Хитрино

Проект  “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино” 

Информация за сключен договор – договор , анекс, анекс 2анекс 3, анекс 4

Информация за проекта – листовка – информация за проект , плакат, листовка-информация за проекта 30.06.2022 г.

Обява – обява , приложение 20 , приложение 2 – заявление-декларация COVID-19